ΤΕΛΗ ktimalasithi.gr

Αν οφείλετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα αποσπάσματα των στοιχείων της δήλωσης σας και του διαγράμματος,
θα πρέπει να τα εξοφλήσετε. Εμφανίζεται σχετική ένδειξη. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία που σας ζητούνται αμέσως παρακάτω θα σας αποσταλεί το έντυπο υπολογισμού παγίου τέλους.