ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ktimalasithi.gr
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αφορά αποκλειστικά: πιστοποιητικά μεταγραφής
Μεταγεγραμμένη πράξη: εξόφλησης – άρσης υποθήκης – εξάλειψης προσημείωσης – παραίτησης επικαρπίας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου επικαρπωτή.