3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

12/04/2019

3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στις 4 και 5 Απριλίου, με συνδιοργανωτές το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, το ΤΕΕΤΑΚ, τον Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου, τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης και τους μελετητές της σύνταξης του Κτηματολογίου στην ΠΕ Λασιθίου έγιναν δύο συγκεντρώσεις – συζητήσεις για τα ζητήματα που σχετίζονται με την εξέλιξη του έργου.

Παρουσιάζονται στη συνέχεια εκ των εισηγήσεων οι τρεις που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.

Η μία, που επισκοπεί το σύνολο των διαδικασιών, προθεσμιών και ζητημάτων, της επιβλέπουσας της μελέτης και για λογαριασμό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Δέσποινας Ανδρουλάκης με τίτλο Εθνικό Κτηματολόγιο Κτηματογράφηση στην ΠΕ Λασιθίου  εδώ.

Η δεύτερη, εκ μέρους του ΤΕΕΤΑΚ από τον διπλ. Μηχανικό Μιχάλη Φαρσάρη εδώ. Με τίτλο Κίνδυνοι και Σφάλματα στον Εντοπισμό των Ακινήτων έδωσε το έναυσμα για μια διεξοδική συζήτηση  σε σχέση με τη μεθοδολογία εντοπισμού που πρέπει να ακολουθηθεί ανάλογα με την αξία της γης, τις κάθε φορά απαιτούμενες μετρητικές ακρίβειες, την επεξεργασία που υφίστανται οι δηλώσεις αφού υποβληθούν   και το χρόνο που πρέπει να υποβληθεί η δήλωση.

Η τρίτη, εκ μέρους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, παρουσιάσθηκε από την Συμβολαιογράφο Ρεθύμνου κ. Αλεξάνδρα Αρχοντάκη, έχει θέμα: Χρησικτησία και Κτηματολόγιο και συντάκτριες είναι η κ. Μαρίνα Ανδρονά, Συμβολαιογράφος Ηρακλείου και η κ. Μαριλένα Σκυλουράκη, Συμβολαιογράφος Χανίων εδώ.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

03/05/2019 Παράταση -τελική- εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018 (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

19/04/2019 Εντοπισμός ακινήτου βάσει κωδικού απο τις εγγραφές του myktimapoints ή με επιλογή των ορίων στο χάρτη, ως η "ΘΕΑΣΗ" (Περισσότερα...)

15/04/2019 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ: myktimapoints (Περισσότερα...)

13/04/2019 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Περισσότερα...)

12/04/2019 3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...