ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

19/04/2019

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 

Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 σε αναπλήρωση των μη δυνάμενων να χορηγηθούν -τουλάχιστον έγκαιρα – ενόρκων βεβαιώσεων επιτρέπει την τυπική παραλαβή της δήλωσης από τα γραφεία κτηματογράφησης στην ΠΕ Λασιθίου (εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις), ώστε να συνεχισθεί η απρόσκοπτη κατάθεση των δηλώσεων και μάλιστα εντός των εκάστοτε  προβλεπομένων  από τον νόμο και τις αποφάσεις του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προθεσμιών. Αυτό ανεξάρτητα του εάν θεωρηθεί ότι εμπίπτει στα, μη ενδεικτικά αναφερόμενα, δικαιολογητικά  αιτίας κτήσης δικαιώματος με έκτακτη χρησικτησία. (το πλήρες σκεπτικό της ομάδας σύνταξης του κτηματολογίου στην ΠΕ Λασιθίου)

Κατά συνέπεια η δήλωση θα παραλαμβάνεται αρχικά και χωρίς την προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης, η οποία όμως θα πρέπει μέχρι την προανάρτηση να έχει προσκομισθεί.

Η υπεύθυνη δήλωση τρίτου, την οποία θα πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος με την υποβολή της δήλωσης του, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αναφερόμενα στο υπόδειγμα.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

03/05/2019 Παράταση -τελική- εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018 (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

19/04/2019 Εντοπισμός ακινήτου βάσει κωδικού απο τις εγγραφές του myktimapoints ή με επιλογή των ορίων στο χάρτη, ως η "ΘΕΑΣΗ" (Περισσότερα...)

15/04/2019 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ: myktimapoints (Περισσότερα...)

13/04/2019 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Περισσότερα...)

12/04/2019 3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...