Πότε μετατίθενται ραντεβού και γιατί απαιτείται τηλεφώνημα στο 801 10 10 800

31/10/2019

Στις οδηγίες για τον ορισμό ραντεβού εμπρόθεσμης δήλωσης αναφέρεται ότι αν θέλετε να ακυρώσετε ραντεβού, και να προσδιορίσετε νέο, επικοινωνείστε με το 801 10 10 800. Ζητείται αυτό γιατί ακύρωση ραντεβού γίνεται μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Τέτοιο λόγο δεν συνιστά η πιθανολόγηση ότι δεν θα προσκομισθεί έγγραφο, πχ ένορκη βεβαίωση ή τοπογραφικό διάγραμμα, για το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προκομισθεί έγκαιρα.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

02/01/2020 Προσωρινά ανενεργό το 8011010800 (Περισσότερα...)

31/10/2019 Πότε μετατίθενται ραντεβού και γιατί απαιτείται τηλεφώνημα στο 801 10 10 800 (Περισσότερα...)

21/10/2019 Λειτουργία τηλ. κέντρου 80110 10 800 από 9πμ έως 9μμ. (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...