Για τις περιπτώσειςχρήσης του σήματος και διακριτικών του νπδδ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

01/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι δικαιούχος του σήματος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με τα χρώματα που εμφανίζονται στο λογότυπο αυτού. Επομένως έχει κατά το νόμο 4072/2012, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος αυτού και το δικαίωμα να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε χρήση του σήματος αυτού από οποιονδήποτε τρίτον, συνιστά προσβολή του δικαιώματός της και επισύρει νομικές συνέπειες (αστικές – ποινικές).

Συγκεκριμένα κατά το άρθρο 150 του ως άνω νόμου, όποιος κατά παράβαση του  άρθρου 125 χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 156 όποιος εν γνώσει χρησιμοποιεί σήμα κατά παράβαση του άρθρου 125 παρ. 3 περ. α’ ή β’, ή όποιος προσφέρει υπηρεσίες με αλλότριο σήμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή.

Επίσης το λογότυπο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ χρησιμοποιείται ως ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα τόσο από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ όσο και από το Υ.Π.ΕΝ. και υπόκειται στην προστασία των άρθρων 13 και 14 του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού». Η χρήση δε αυτού από τρίτον επισύρει τις συνέπειες των προαναφερόμενων άρθρων.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23/08/2022 Επιστολή της ΑΑΔΕ και διευκρίνηση για την ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr (Περισσότερα...)

26/07/2022 TEE TAK συζήτηση για το στάδιο της ανάρτησης (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΔΑΣΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν4819/2021 (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ (Περισσότερα...)

22/07/2021 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ) ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ- προθεσμίες προανάρτησης (Περισσότερα...)

07/07/2021 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου (Περισσότερα...)

01/07/2021 ΣΤΙΣ 7/7 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...