Ανακοινώσεις.


Ημ/νια Τιτλος Περισσοτερα
3/17/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία Προβολή
3/17/2020 Αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής για όσο διάστημα υπολειτουργούν τα ΚΕΠ Προβολή
10/16/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ Προβολή
10/16/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 Προβολή
6/5/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Προβολή
5/23/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ Προβολή
4/19/2019 Εντοπισμός ακινήτου βάσει κωδικού απο τις εγγραφές του myktimapoints ή με επιλογή των ορίων στο χάρτη, ως η "ΘΕΑΣΗ" Προβολή
4/19/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Προβολή
4/15/2019 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ: myktimapoints Προβολή
4/13/2019 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προβολή
4/12/2019 3 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Προβολή
3/13/2019 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24 ΑΠΟ 22/3/2019 Προβολή
3/13/2019 Νέα έκδοση εφαρμογής ηλεκτρονικής δήλωσης Προβολή
2/4/2019 Σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων Ανακοίνωση Συμβ. Συλλόγου Εφετείου Κρήτης Προβολή
2/1/2019 Για τις περιπτώσειςχρήσης του σήματος και διακριτικών του νπδδ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Προβολή
2/1/2019 Νέα έδρα του γραφείου ενημέρωσης και συλλογής δηλώσεων στο Οροπέδιο Προβολή
1/25/2019 Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων με αμοιβή από στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας. Προβολή
1/25/2019 Παραχώρηση ορθοφωτοχαρτών σε ψηφιακή μορφή Προβολή