ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ

30/07/2021

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου ορίσθηκε η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων επανεξέτασης, προκειμένου να περιληφθούν στην τελική βάση της ανάρτησης της κτηματογράφησης στην ΠΕ Λασιθίου, που αφορούν την υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 152 του ν.4819/2021. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο που κατοχυρώνει τον ιδιώτη, ή φορείς του δημοσίου, έναντι του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ή παραπομπή σε αυτόν εάν έχει κατατεθεί με την αρχική δήλωση του αιτούντος, και τοπογραφικό διάγραμμα στις περιπτώσεις τουλάχιστον που αυτό προβλέπεται από την οδηγία που έχει εκδώσει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, θα ζητείται η πρόκριση του αιτούντος στο συγκεκριμένο ακίνητο βάσει της διάταξης του άρθρου 152.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23/08/2022 Επιστολή της ΑΑΔΕ και διευκρίνηση για την ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr (Περισσότερα...)

26/07/2022 TEE TAK συζήτηση για το στάδιο της ανάρτησης (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΔΑΣΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν4819/2021 (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ (Περισσότερα...)

22/07/2021 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ) ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ- προθεσμίες προανάρτησης (Περισσότερα...)

07/07/2021 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου (Περισσότερα...)

01/07/2021 ΣΤΙΣ 7/7 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...