ΣΤΙΣ 7/7 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

01/07/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Στις 7 Ιουλίου 2021 λήγει η περίοδος της υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης των στοιχείων που έχουν περιληφθεί στη βάση δεδομένων της προανάρτησης και αφορούν ακίνητα σας.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί μετά από την επεξεργασία όλων των δηλώσεων (μερικές φορές αλληλοσυγκρουομένων), σε συνδυασμό με στοιχεία που προυπήρχαν κυρίως από μελέτες του Δημοσίου ή Δήμων και σε συνδυασμό  με τα δεδομένα του εδάφους, όπως αποτυπώνονται στους ορθοφωτοχάρτες που συνιστούν το χαρτογραφικό υπόβαθρο της κτηματογράφησης. Ένα σημείο (κορυφή ενός ακινήτου), μια οριογραμμή, ένα περίγραμμα, γεωμετρικά στοιχεία  που είναι μονοσήμαντα στο έδαφος, αποδίδονται στο χάρτη με αποκλίσεις ακρίβειας της τάξης του μισού  (για τις αστικές περιοχές) έως δύο μέτρων (για τις αγροτικές περιοχές), κάτι που οδηγεί σε ανεκτή απόκλιση του εμβαδού της τάξης του 10% . Κατά συνέπεια, τα γεωμετρικά δεδομένα  που παρουσιάζονται στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ) της βάσης δεδομένων, που αφορά ένα ακίνητο σας, είναι πολύ πιθανό να μην ταυτίζονται με ότι έχετε υποβάλει με τη δήλωση σας.

Η Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων έχει την έννοια της υπόδειξης από την πλευρά σας των αναγκαίων διορθώσεων στα γεωμετρικά δεδομένα, που υπερβαίνουν τις αποκλίσεις που αναφέρονται παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση τα όρια θα πρέπει να υποδεικνύονται είτε με συντεταγμένες κρατικού δικτύου (ΕΓΣΑ), είτε με καθαρότητα στους ορθοφωτοχάρτες που παρέχει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, στις διευθύνσεις  www.ktimatologio.gr (Θέαση) και www.maps.gov.gr.

Με την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων μπορείτε, επίσης,  να υποδείξετε διορθώσεις στην καταγραφή των  μη γεωμετρικών  δεδομένων της δήλωσης σας, όπως αυτές έχουν αποδοθεί στο Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα (ΑΚΠ) της βάσης δεδομένων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ: Για να εμφανίσετε στον υπολογιστή τα Αποσπάσματα Κτηματολογικού Διαγράμματος και Κτηματολογικού Πίνακα, εφόσον έχετε πρόχειρους τους κωδικούς σας taxisnet, απαιτούνται λιγότερα από 5 λεπτά. Πατήστε για οδηγίες  ΕΔΩ (περίπτωση Α).

Στο ίδιο κείμενο (περίπτωση Β) περιλαμβάνονται οδηγίες για να εμφανίσετε το ακίνητο σας, μαζί με τα γειτονικά του, πάνω σε ορθοφωτοχάρτη, με δυνατότητες μεγέθυνσης και σχεδιαστικές, στη διεύθυνση www.maps.gov.gr σε χρόνο επίσης μικρότερο των 5 λεπτών.

 

Ελέγξετε,  εάν ήδη δεν το έχετε κάνει, το πως αποδόθηκαν τα ακίνητα σας γεωμετρικά  και εάν τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν καταγραφεί σωστά. Ο έλεγχος είναι θέμα λίγων λεπτών της ώρας, χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική εξοικείωση.

Διαπιστώστε εάν έχουν  περιληφθεί όλα τα ακίνητα που έχετε δηλώσει στη βάση δεδομένων και εάν όχι για ποιο λόγο. Ή δηλώστε ακίνητα/δικαιώματα  που δεν έχετε περιλάβει στη δήλωση σας.

   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: Στην ιστοσελίδα www.ktimalasithi.gr (επιλέγοντας προανάρτηση) μπορείτε:

  • Να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε θέμα που αφορά την προανάρτηση και τη κατάθεση νέας δήλωσης
  • Να υποβάλετε ερωτήσεις
  • Να υποβάλετε Αιτήσεις Επανεξέτασης Στοιχείων
  • Να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα
  • Να κλείσετε ραντεβού σε ένα από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, κυρίως, για να καταθέσετε δήλωση με νέα δικαιώματα

 

ΕΩΣ ΠΟΤΕ; Το αν μετά τις 7/7 και μέχρι πότε θα μπορούν να θεωρούνται εμπρόθεσμες οι ενέργειες που αφορούν την προανάρτηση είναι θέμα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να το αποφασίσει. Θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα ακολουθηθεί η ίδια λογική που ανακοινώθηκε για τις προαναρτήσεις σε άλλες περιοχές. Δηλαδή μικρή χρονική παράταση (της τάξης των 15 ημερών) για να υλοποιηθούν ραντεβού που θα έχουν κλειστεί έως τις 7 Ιουλίου 2021.

Για το Λασίθι θα ισχύσουν τα εξής: Όλα τα ραντεβού που θα έχουν κλειστεί έως και τις 7 Ιουλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι και το τέλος Ιουλίου (αν απαιτηθεί),  θα θεωρηθούν εμπρόθεσμα και προφανώς ότι δήλωση -αίτηση- έγγραφο κατατεθεί σε αυτά. Οι Αιτήσεις Επανεξέτασης Στοιχείων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimalsithi.gr ή μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραφείων κτηματογράφησης,   θεωρούνται εμπρόθεσμες για το χρονικό διάστημα που θα ανακοινώσει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

 

 

Συμμετάσχετε στην προανάρτηση. Η ανάρτηση που ακολουθεί είναι μια «βαριά» διαδικασία που έως τώρα, στατιστικά, έχει αποδειχθεί ότι δεν ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23/08/2022 Επιστολή της ΑΑΔΕ και διευκρίνηση για την ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr (Περισσότερα...)

26/07/2022 TEE TAK συζήτηση για το στάδιο της ανάρτησης (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΔΑΣΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν4819/2021 (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ (Περισσότερα...)

22/07/2021 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ) ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ- προθεσμίες προανάρτησης (Περισσότερα...)

07/07/2021 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου (Περισσότερα...)

01/07/2021 ΣΤΙΣ 7/7 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...