Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ

23/05/2019

Στα ΝΕΑ της 23/5/2019 υπάρχει δημοσίευμα με τίτλο:

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΑ, Έξυπνες λύσεις για να αποφύγετε το τοπογραφικό και όχι μόνο.

Το δημοσίευμα, μεταξύ άλλων εφαρμογών, αναφέρετε σε δύο που έχουν αναπτυχθεί για το Λασίθι και αναφέρονται στην ιστοσελίδα:

την εφαρμογή για οριοθέτηση γεωτεμαχίων μέσω κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ: myktimapoints , τη μόνη που χρησιμοποιεί ως υπόβαθρο χάρτες, δεν απαιτεί τη μετάβαση στις κορυφές του πολυγώνου που ορίζει το γεωτεμάχιο και δεν «κουβαλά» το σφάλμα του GPS στα κινητά

και την οριοθέτηση με χρήση υποβάθρων στον υπολογιστή.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα και οι δύο εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος του ελλαδικού χώρου. Τα αποσπάσματα που τυπώνονται μπορούν να κατατεθούν στο κτηματολογικό γραφείο που δέχεται δηλώσεις για τις περιοχές που εμπίπτει το γεωτεμάχιο.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17/03/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία (Περισσότερα...)

17/03/2020 Αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής για όσο διάστημα υπολειτουργούν τα ΚΕΠ (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...