Νέα έκδοση εφαρμογής ηλεκτρονικής δήλωσης

13/03/2019

Σας αποστέλλουμε τις διορθώσεις και τις αλλαγές  που περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης.

 

1.Έχει προστεθεί ο σύνδεσμος «Συχνές Ερωτήσεις» στο βασικό μενού της εφαρμογής.

 

2.Στον σύνδεσμο «Επικοινωνία» έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα επιλογής Νομού και προκαποδιστριακού ΟΤΑ που υποβάλλεται η δήλωση, ώστε να εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν οριστεί από τον κάθε Ανάδοχο για την επίλυση τυχόν προβλημάτων ή αποριών των πολιτών σχετικά με την υποβολή της δήλωσης τους.

 

  1. Έχει προστεθεί ενημερωτικό μήνυμα στην οθόνη προσθήκης εγγράφων που αφορά την επισύναψη του δελτίου ταυτότητας και του εγγράφου πιστοποίησης ΑΦΜ. « Σε αυτό το στάδιο δεν χρειάζεται να καταχωριστούν το δελτίο ταυτότητας και το έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ. Θα σας ζητηθεί να τα επισυνάψετε στο Βήμα 4, ως ένα αρχείο». 

 

4.Έχει προστεθεί ενημερωτικό μήνυμα που αφορά το Τοπογραφικό διάγραμμα για την περίπτωση της αιτίας κτήσης με χρησικτησία. «Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τοπογραφικό, μπορείτε να επισυνάψετε απόσπασμα από την Εφαρμογή Θέασης Ορθοφωτογραφιών των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θα πρέπει να σχεδιάσετε το ακίνητο σας και να επιλέξετε εκτύπωση από την μπάρα των εργαλείων της εφαρμογής (τελευταίο εικονίδιο).»

 

5.Στην οθόνη του εγγράφου, δίπλα από το πεδίο «Είδος εγγράφου» έχει προστεθεί info με το λεκτικό «Εμφανίζονται μόνο τα νομικώς αποδεκτά έγγραφα με βάση το Δικαίωμα και την Αιτία Κτήσης που καταχωρίσατε».

 

6.Στην Επισύναψη Εγγράφων έχει τροποποιηθεί το λεκτικό του ενημερωτικού μηνύματος σε: «Πρέπει να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έγγραφα που έχετε δηλώσει στα προγενέστερα βήματα, ανεβάζοντας ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε ένα από αυτά. Επισημαίνεται ότι η Ταυτότητα και το έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ πρέπει να σαρωθούν στο ίδιο αρχείο. Το ίδιο ισχύει και για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με το αντίστοιχο πιστοποιητικό μεταγραφής Υποθηκοφυλακείου. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tif, tiff, jpg».

 

7.Στην οθόνη του δικαιώματος έχει προστεθεί ενημερωτικό μήνυμα «Για το δικαίωμα της επικαρπίας παρακαλούμε επιλέξτε «Προσωπική Δουλεία»».

 

8.Διορθώθηκε το πρόβλημα που παρουσιαζόταν σε κάποιες καταχωρήσεις  στο  πεδίο «Οδός»

 

9.Διορθώθηκε το πρόβλημα που παρουσιαζόταν που παρουσιαζόταν σε κάποιες καταχωρήσεις στο πεδίο «Αριθμός από έως» στις διευθύνσεις.

 

10.Διορθώθηκε το πρόβλημα που παρουσιαζόταν στα Στοιχεία ταυτότητας όταν επιλεγόταν Ανήλικος χωρίς ταυτότητα.

 

11.Διορθώθηκε το πρόβλημα που παρουσιαζόταν στα πεδία ποσοστά δικαιώματος και συγκυριότητας με τις τιμές 0,1 έως 0,9 στον αριθμητή.

 

12.Διορθώθηκε το πρόβλημα όπου μετά την οριστική υποβολή δήλωσης εμφανιζόταν ενεργό το κουμπί του εντοπισμού.

 

13.Διορθώθηκε το πρόβλημα στα Στοιχεία ακινήτου, στο πεδίο «Εμβαδό σε τ.μ.» όπου σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αποδεκτή η καταχώρηση δεκαδικών ψηφίων. Επισημαίνεται λοιπόν ότι σε δηλώσεις που είχαν υποβληθεί έως και την νέα έκδοση, θα εμφανίζονται στην εφαρμογή λανθασμένες τιμές εμβαδών στις διηρημένες ιδιοκτησίες.

 

14.Διορθώθηκε το πρόβλημα όπου όταν διορθωνόταν η ημερομηνία του τοπογραφικού δεν εμφανιζόταν στο βήμα «Έγγραφα»

 

15.Διορθώθηκε το πρόβλημα όπου όταν άλλαζαν τα στοιχεία της διεύθυνσης του γεωτεμαχίου, γινόταν η επιλογή του Επανεντοπισμού και ολοκληρωνόταν ο νέος εντοπισμός δεν γινόταν αποθήκευση των νέων στοιχείων διεύθυνσης και παρέμεναν τα παλιά.

 

16.Από το πεδίο «Είδος εγγράφου» αφαιρέθηκε το «Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας»

 

17.Στο πεδίο «Αιτία κτήσης» υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της τιμής ‘Κενή’.

 

 

Επιπλέον των παραπάνω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα αιτήματα πολιτών που αφορούν σε πρόβλημα  πληρωμής και κατά συνέπεια σε αδυναμία ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών δηλώσεων θα πρέπει να προωθούνται από τον ανάδοχο στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk_kt@ktimatologio.gr .

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17/03/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία (Περισσότερα...)

17/03/2020 Αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής για όσο διάστημα υπολειτουργούν τα ΚΕΠ (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...